• yến vụn 100 gram

  Yến Sào Tinh chế không sợi – 100 gram

  Mã SP: N/A

  2.500.000

  Yến Sào Tinh Chế không sợi là yến sào đã làm sạch lông và loại bỏ hết tạp chất. Yến sào loại này được ghép từ những mảnh vụn khi trong quá trình sơ chế thành hình dạng tương đương với một tổ yến thô lúc ban dầu. Khác với loại tinh chế cao cấp tổ yến sào loại này hoàn toàn không có sợi, nhưng giá trị dinh dưỡng của yến là như nhau. Sản phẩm có giá thành hợp lý phù hợp để sử dụng lâu dài và biếu tặng những người thân yêu
 • yến vụn 100 gram

  Yến Sào Tinh chế không sợi – 50gram

  Mã SP: N/A

  1.250.000

  Yến Sào Tinh Chế không sợi là yến sào đã làm sạch lông và loại bỏ hết tạp chất. Yến sào loại này được ghép từ những mảnh vụn khi trong quá trình sơ chế thành hình dạng tương đương với một tổ yến thô lúc ban dầu. Khác với loại tinh chế cao cấp tổ yến sào loại này hoàn toàn không có sợi, nhưng giá trị dinh dưỡng của yến là như nhau. Sản phẩm có giá thành hợp lý phù hợp để sử dụng lâu dài và biếu tặng những người thân yêu
 • Yến tinh chế loại 1

  Yến Sào Tinh Chế sợi ngắn – 100 gram

  Mã SP: N/A

  2.900.000

  Yến Sào Tinh Chế Sợi Ngắn – 100g là yến sào đã làm sạch lông và loại bỏ hết tạp chất. Yến sào loại này được ghép từ những sợi yến ngắn thành hình dạng tương đương với một tổ yến thô lúc ban dầu. Khác với loại tinh chế cao cấp sợi yến sào loại này toàn bộ là sợi ngắn , nhưng giá trị dinh dưỡng của yến là như nhau. Sản phẩm có giá thành hợp lý phù hợp để sử dụng lâu dài và biếu tặng những người thân yêu.
 • Yến tinh chế loại 1

  Yến Sào Tinh Chế sợi ngắn – 50gram

  Mã SP: N/A

  2.900.000

  Yến Sào Tinh Chế Sợi Ngắn – 100g là yến sào đã làm sạch lông và loại bỏ hết tạp chất. Yến sào loại này được ghép từ những sợi yến ngắn thành hình dạng tương đương với một tổ yến thô lúc ban dầu. Khác với loại tinh chế cao cấp sợi yến sào loại này toàn bộ là sợi ngắn , nhưng giá trị dinh dưỡng của yến là như nhau. Sản phẩm có giá thành hợp lý phù hợp để sử dụng lâu dài và biếu tặng những người thân yêu.
 • Yến tinh chế loại 1

  Yến tinh chế loại 1 – 100 gram

  Mã SP: N/A

  3.500.000

  ❖ Tổ yến đã được xử lý sạch, sợi phồng, trắng, có độ bóng ánh kim. ❖ Tỉ lệ sợi gãy/đứt và sợi nguyên: 20%-80% bề mặt, phần bụng sợi vụn. ❖ Quy cách 12 miếng/hộp (1 miếng chưng #3 chén, khẩu phần ăn cho= #36 chén) ❖ Dùng ngày 1 chén – cách ngày – khẩu phần ăn cho hơn 2 tháng. ❖ Tiện lợi để sử dụng ngay, tiết kiệm thời gian và lượng hao hụt trong quá trình xử lý.
 • Yến tinh chế loại 1

  Yến tinh chế loại 1 – 50gram

  Mã SP: N/A

  1.750.000

  ❖ Tổ yến thô đã được xử lý sạch, sợi phồng, trắng, có độ bóng ánh kim. ❖ Tỉ lệ sợi gãy/đứt và sợi nguyên: 20%-80% bề mặt, phần bụng sợi vụn. ❖ Quy cách 6 miếng/hộp (1 miếng chưng #3 chén, khẩu phần cho #18 chén/hộp) ❖ Dùng ngày 1 chén – cách ngày – khẩu phần ăn cho 1 tháng. ❖ Tiện lợi để sử dụng ngay, tiết kiệm thời gian và lượng hao hụt trong quá trình xử lý.