• Combo 06 chai Yến Chưng Tươi 70ml [Khẩu phần trẻ em]

  Mã SP: N/A

  600.000

  ❖ Khẩu phần chia sẵn người lớn (30gr yến tươi/chai 300ml, 15gr yến tươi/chai 100ml), trẻ em (5gr yến tươi/chai 70ml) ❖ Tiện lợi bổi bổ gia đình: trẻ em và người lớn ❖ 100% tổ yến nguyên chất, chưng TƯƠI giao NÓNG. ❖ Bồi bổ mỗi ngày 1-2 chai tuỳ theo đối tượng. ❖ Chọn vị theo yêu cầu ❖ Giao hàng miễn phí trong 2h quận trung tâm TP. HCM. ❖ 1 ĐỔI 1 nếu không hài lòng.
 • Combo Gia Đình 03 chai Yến Chưng Tươi 70ml – 100ml – 300ml

  Mã SP: N/A

  600.000

  ❖ Khẩu phần chia sẵn người lớn (30gr yến tươi/chai 300ml, 15gr yến tươi/chai 100ml), trẻ em (5gr yến tươi/chai 70ml) ❖ Tiện lợi bổi bổ gia đình: trẻ em và người lớn ❖ 100% tổ yến nguyên chất, chưng TƯƠI giao NÓNG. ❖ Bồi bổ mỗi ngày 1-2 chai tuỳ theo đối tượng. ❖ Chọn vị theo yêu cầu ❖ Giao hàng miễn phí trong 2h quận trung tâm TP. HCM. ❖ 1 ĐỔI 1 nếu không hài lòng.
 • Combo Tiết Kiệm 04 chai Yến Chưng Tươi 100ml

  Mã SP: N/A

  600.000

  ❖ Khẩu phần chia sẵn người lớn (30gr yến tươi/chai 300ml, 15gr yến tươi/chai 100ml), trẻ em (5gr yến tươi/chai 70ml) ❖ Tiện lợi bổi bổ gia đình: trẻ em và người lớn ❖ 100% tổ yến nguyên chất, chưng TƯƠI giao NÓNG. ❖ Bồi bổ mỗi ngày 1-2 chai tuỳ theo đối tượng. ❖ Chọn vị theo yêu cầu ❖ Giao hàng miễn phí trong 2h quận trung tâm TP. HCM. ❖ 1 ĐỔI 1 nếu không hài lòng.
 • Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn cao cấp

  Mã SP: N/A

  600.000

  ❖ Khẩu phần chia sẵn người lớn (30gr yến tươi/chai 300ml, 15gr yến tươi/chai 100ml), trẻ em (5gr yến tươi/chai 70ml) ❖ Tiện lợi bổi bổ gia đình: trẻ em và người lớn ❖ 100% tổ yến nguyên chất, chưng TƯƠI giao NÓNG. ❖ Bồi bổ mỗi ngày 1-2 chai tuỳ theo đối tượng. ❖ Chọn vị theo yêu cầu ❖ Giao hàng miễn phí trong 2h quận trung tâm TP. HCM. ❖ 1 ĐỔI 1 nếu không hài lòng.
 • Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn đặc biệt

  Mã SP: N/A

  600.000

  ❖ Khẩu phần chia sẵn người lớn (30gr yến tươi/chai 300ml, 15gr yến tươi/chai 100ml), trẻ em (5gr yến tươi/chai 70ml) ❖ Tiện lợi bổi bổ gia đình: trẻ em và người lớn ❖ 100% tổ yến nguyên chất, chưng TƯƠI giao NÓNG. ❖ Bồi bổ mỗi ngày 1-2 chai tuỳ theo đối tượng. ❖ Chọn vị theo yêu cầu ❖ Giao hàng miễn phí trong 2h quận trung tâm TP. HCM. ❖ 1 ĐỔI 1 nếu không hài lòng.
 • Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường

  Mã SP: N/A

  600.000

  ❖ Khẩu phần chia sẵn người lớn (30gr yến tươi/chai 300ml, 15gr yến tươi/chai 100ml), trẻ em (5gr yến tươi/chai 70ml) ❖ Tiện lợi bổi bổ gia đình: trẻ em và người lớn ❖ 100% tổ yến nguyên chất, chưng TƯƠI giao NÓNG. ❖ Bồi bổ mỗi ngày 1-2 chai tuỳ theo đối tượng. ❖ Chọn vị theo yêu cầu ❖ Giao hàng miễn phí trong 2h quận trung tâm TP. HCM. ❖ 1 ĐỔI 1 nếu không hài lòng.